logo-mini
Kategória Produktový dizajn, modelovanie

Počas štúdia som mal možnosť priučiť sa práci s rôznymi materiálmi, nástrojmi a modelovacími softvérmi. Rozličné projekty mi napomohli chápať hmotu v priestore z rôznych uhlov pohľadu.