logo-mini

                         

Kreatívec so širokým zameraním hľadajúci výzvy.    

Portfólio
Virtual Challenge medaily
Kumat brandbook
Vinum_Aureum_Frizzante
RUR
ocenenie dionyza ilkoviča
Wanderlust photo 2
Waste Sorter
Vinum Aureum variant C smaller
Gold Stamping Logo Mock-Upa
Energoland na sirku dark sirsie
mesto with logo
pozvanky tmave
lion