logo-mini
Kategória Maľby, kresby

Maľba a kresba ako druhy výtvarného prejavu majú nezameniteľnú úlohu           v umení. Zašpiniť sa od pastelu či olejo-vých farieb mi pripomína jeho podstatu. A to prejaviť jedinečné cítenie každého umelca. A tak sa aj ja do svojich prác snažím precediť kúsok svojho výtva-rného charakteru.